žemės ūkio produkcijos pardavėjas

žemės ūkio produkcijos pardavėjas
žemės ūkio produkcijos pardavėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Ūkio subjektas, parduodantis žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. seller of agricultural products vok. Verkäufer von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, m rus. продавец сельскохозяйственной продукции pranc. vendeur de produits agricoles, m ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo pareikštas reikalavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pardavėjo pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį, į kurią įtrauktos sutarties tipinės sąlygos, iškeltas reikalavimas, dėl kurio atsiranda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto sudaryta sutartis, pagal kurią už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu nesąžininga komercinė praktika — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo (ūkio subjekto arba viešojo subjekto) žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu atliekami veiksmai, prieštaraujantys gerai komercinei praktikai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perkamos žemės ūkio produkcijos gavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Momentas, kai pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui žemės ūkio produkciją valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų ją valdyti.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokėjimas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo grynųjų pinigų perdavimas tiesiogiai žemės ūkio produkcijos pardavėjui arba negrynųjų pinigų pervedimas per mokėjimo paslaugų teikėją. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Visiškas pirkėjo įsipareigojimų sumokėti pardavėjui už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtiną pinigų sumą įvykdymas, kai pirkėjas sumoka grynuosius pinigus arba perveda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kaufvertrag der landwirtschaftlichen Produktion — žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Verkäufer von landwirtschaftlichen Erzeugnissen — žemės ūkio produkcijos pardavėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Ūkio subjektas, parduodantis žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • seller of agricultural products — žemės ūkio produkcijos pardavėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Ūkio subjektas, parduodantis žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”